«Ініціація до таємниць західного мистецтва»: лекційний курс професора Едварда Кларка

ARTСult Foundation виступає партнером події

Cherwell College Oxford, спільно з Центром Сучасного Мистецтва М17 (Україна, м. Київ), раді повідомити про створення міжнародного освітнього проекту. ARTСult Foundation виступає партнером події.

Cherwell College Oxford, совместно с Центром Современного Искусства М17 (Украина, г. Киев), рады сообщить о создании международного образовательного проекта. ARTСult Foundation выступает в качестве партнёра события.

01 июля 21

Зареєструватися на лекцію: https://edinuk.org/artoxford

Cherwell College Oxford, спільно з Центром Сучасного Мистецтва М17 (Україна, м. Київ), раді повідомити про створення міжнародного освітнього проекту. ARTСult Foundation виступає партнером події.

Відкриє проект лекція професора Едварда Кларка про Ашмолеан Музей (the Ashmolean Museum), яка відбудеться 8 липня 2021 року в рамках Форуму колекціонерів в Центрі Сучасного Мистецтва М17. На лекції аудиторія досліджуватиме історію виникнення всесвітньо відомого музею в колекціях 17-го століття і розгляне шлях створення збірок, починаючи від Джона Традесканта і Еліаса Ашмола.

Восени в рамках міжнародного проекту стартує курс лекцій онлайн.

Залучення до освітньої платформи фахівців Оксфорда і Кембриджу обіцяє багато цікавих подій, лекцій та програм для українських поціновувачів мистецтва.

Це яскравий початок плідної співпраці і нова сходинка освітнього рівня української аудиторії! Слідкуйте за нашими новинами!

Про лектора:

Едвард Кларк (Edward Clarke) – доктор наук Трініті-коледжу в Дубліні, має ступінь магістра з відзнакою Оксфордського університету. Викладав мистецтво та історію архітектури в Оксфорді протягом останніх п'ятнадцяти років, і в даний час готує до видання книгу, яка об'єднала всі його інтереси в цій сфері, під назвою «Таємний розум мистецтва» (The Secret Mind of Art), яка планується до публікації видавництвом Lion Books в 2022 році.

Партнери:

Центр Сучасного Мистецтва М17 – культурна інституція, простір діалогу для фахових кіл, платформа для вивчення і дослідження історичних і сучасних культурних процесів. Розташовується інституція в місті Києві, Україна. Разом з українськими та міжнародними експертами ЦСМ М17 прагне навчати і надихати українське суспільство, через виставки, різноманітні мистецькі та освітні практики сприяти його позитивній трансформації. ЦСМ підтримує художні експерименти, колаборації та міжнародні обміни для експертів і митців різних напрямів для інтеграції українського мистецтва до світового контексту. На базі Центру створено ArtСult Club для залучення представників бізнесу, влади, ЗМІ та ширшої аудиторії до еґреґору мистецтва.

Cherwell College Oxford є провідною незалежною школою-пансіоном і денною школою для студентів від 12 до 19 років. Розташований коледж в самому серці стародавнього університетського міста Оксфорда. З самого заснування в 1972 році Cherwell College Oxford створив і підтримує бездоганну репутацію, спеціалізуючись на доуніверситетській освіті для студентів, які прагнуть отримати кваліфікацію, необхідну для вступу до престижних вищих навчальних закладів. Головна перевага коледжу – це система індивідуального навчання, де уроки проводяться індивідуально і в малих групах. Такий підхід до навчання застосовується в Університетах Оксфорда і Кембриджу.

-----

Лекционный курс профессора Эдварда Кларка откроет «Инициация в тайны западного искусства»

Cherwell College Oxford, совместно с Центром Современного Искусства М17 (Украина, г. Киев), рады сообщить о создании международного образовательного проекта. ARTСult Foundation выступает в качестве партнёра события.


Откроет проект лекция профессора Эдварда Кларка об Ашмолеан Музее (the Ashmolean Museum), которая состоится 8 июля 2021 года в рамках Форума коллекционеров в Центре Современного Искусства М17. На лекции аудитория исследует историю возникновения всемирно известного музея в коллекциях 17-го века и рассмотрит путь создания собрания, начиная от Джона Традесканта и Элиаса Ашмола. 


Осенью в рамках международного проекта стартует курс лекций онлайн.


Привлечение к образовательной платформе специалистов Оксфорда и Кембриджа обещает много интересных событий, лекций и программ для украинских ценителей искусства. 


Это яркое начало плодотворного сотрудничества и новая ступень образовательного уровня украинской аудитории! Следите за нашими новостями!


О лекторе: 

Эдвард Кларк (Edward Clarke) – доктор наук Тринити-колледжа в Дублине, имеет степень магистра с отличием Оксфордского университета. Преподавал искусство и историю архитектуры в Оксфорде на протяжении последних пятнадцати лет, и в настоящее время готовит к изданию книгу, которая объединила все его интересы в этой сфере, под названием “Тайный разум искусства” (The Secret Mind of Art), которая планируется к публикации издательством Lion Books в 2022 году.


Партнёры: 

Центр Современного Искусства М17 – культурная институция, пространство диалога для профессиональных кругов, платформа для изучения и исследования исторических и современных культурных процессов. Располагается институция в городе Киеве, Украина. Вместе с украинскими и международными экспертами ЦСИ М17 стремится обучать и вдохновлять украинское общество, посредством выставок, разнообразных художественных и образовательных практик способствовать положительной трансформации. ЦСИ поддерживает художественные эксперименты, коллаборации и международные обмены для экспертов и художников различных направлений для интеграции украинского искусства в мировой контекст. На базе Центра создан ArtСult Club для привлечения представителей бизнеса, власти, СМИ и более широкой аудитории к эгрегору искусства.


Cherwell College Oxford является ведущей независимой школой-пансионом и дневной школой для студентов в возрасте от 12 до 19 лет. Расположен колледж в самом сердце древнего университетского города Оксфорда. С самого основания в 1972 году Cherwell College Oxford создал и поддерживает безупречную репутацию, специализируясь на доуниверситетском образовании для студентов, стремящихся получить квалификацию, необходимую для поступления в престижные высшие учебные заведения. Главное преимущество колледжа – это практикуемая им система индивидуального обучения, где уроки проводятся индивидуально и в малых группах. Такой подход к обучению применяется в Университетах Оксфорда и Кембриджа.